Nabór wniosków w ramach polsko-ukraińskiej rady wymiany młodzieży na rok 2019 otwarty!

Celem projektów jest zachęcenie młodzieży polskiej i ukraińskiej oraz osób z nią pracujących do wspólnych działań.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży zaprasza do składania wniosków w czwartej edycji konkursu, w ramach którego można realizować projekty związane z wymianą młodzieży.

Celem projektów jest zachęcenie młodzieży polskiej i ukraińskiej oraz osób z nią pracujących do wspólnych działań ? wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych ? które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak i w relacjach współczesnych.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów ? oprócz młodzieży ? mogą być osoby pracujące z tą grupą wiekową. 

Polskie organizacje będą mogły występować o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, natomiast ukraińskie ? do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Priorytety

Każdego roku są określane priorytety, które razem z celami ogólnymi Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, ustalają specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W tym roku są to: 

  • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
  • nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
  • wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;
  • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży – w tym promocja przedsiębiorczości i wolontariatu;
  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób;
  • wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.

Realizacja projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w konkursie 2019, muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 czerwca a 31 października.

Ostateczny termin składania wniosków: 18 marca 2019 r., godzina 23:59.

Kwota przewidziana na dofinansowanie projektów to 3 800 000 zł.

Wszystkie informacje oraz szczegółowe zasady na temat konkursu znajdują się w dziale Wnioski

Wpis został opublikowany 25 stycznia 2019 w kategorii Ogłoszenia.

Wszystkie wpisy