Konkurs wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2021 otwarty! Czekamy do 31 stycznia!

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Zapraszamy do składania wniosków.

Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów ? oprócz młodzieży ? mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Polskie organizacje powinny występować o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, litewskie ? do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

PRIORYTETY 2021

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasza co roku konkurs na dofinansowanie najbardziej interesujących projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.

W roku 2021 priorytety Funduszu to:

  • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
  • Promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej.
  • Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów.
    •  230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów
    • 30. rocznica wznowienia polsko-litewskich stosunków dyplomatycznych.

W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z dwóch obszarów tematycznych.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu dostępne są w zakładce Zasady formalne.

REALIZACJA PROJEKTÓW

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2021 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 kwietnia a 31 października.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać do 31 stycznia 2021 r. godz. 23:59
Wyniki konkursu będą znane w marcu 2021.

Projekty należy składać w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami.

ZASADY KONKURSU

Zasady formalne ?

Zasady jakościowe ?

Zasady finansowe ?

Dokumenty ?

Wpis został opublikowany 14 grudnia 2020 w kategorii Ogłoszenia.

Wszystkie wpisy