ZrobiMY coœ 'kulturalnego’

English title: WE will DO something 'cultural'

Program

Organizator

Centrum Edukacji i Pracy M?odzie?y OHP w Lublinie

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Lublin
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 8
Liczba uczestników młodzieżowych 12
Liczba liderów / opiekunów 2
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów