Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość

English title: Common Past, Common Future

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

XXI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Warszawie

Kraj realizacji projektu Ukraina
Miejsce działań Odessa
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 10
Liczba uczestników młodzieżowych 36
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów