RAZEM- wspólne działania polskiej i ukraińskiej młodzieży na rzecz lokalnych zasobów naturalnych.

English title: TOGETHER- common activity of Polish and Ukrainian youngsters for local natural recources.

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Kółko Rolnicze w Orli

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Poronin
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 10
Liczba uczestników młodzieżowych 32
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów