Razem w przyszłość – spotkanie polsko – ukraińskie

English title: "Together into the future - Polish-Ukrainian meeting"

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Œwiêtokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Jędrzejów
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 24
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów