POLSKO-LITEWSKA DROGA DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

English title: POLISH-LITHUANIAN WAY TO ENTREPRENEURSHIP

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Kraj realizacji projektu Litwa, Polska
Miejsce działań Troki, Wilno, Nowy Sącz, Kraków
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 8
Liczba liderów / opiekunów 16
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów