Mniej etykiet – więcej wartości!

English title: Less labels - more values!

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Nasutów
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 8
Liczba uczestników młodzieżowych 22
Liczba liderów / opiekunów 2
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów