Młodzież jako siła napędowa społeczeństwa

English title: Youth as a driver of the society

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

STOWARZYSZENIE "AKTYWNE POGRANICZE"

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Wisznice
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 10
Liczba uczestników młodzieżowych 24
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów