Lift yourself / Podnieś się

English title: Lift yourself

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Podgorskie Stowarzyszenie Kulturalno-Spoleczne

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Zawoja
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 9
Liczba uczestników młodzieżowych 32
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów