Legendy Przyszłości

English title: Legends of the Future

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Stowarzyszenie Impakt

Kraj realizacji projektu Polska, Ukraina
Miejsce działań Siedlce pod Kielcami, Brodki
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 10
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 5
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów