Jedność w różnorodności: Muzyka nas łączy. Podsumowanie.

English title: Unity in Divercity: Music unites us. Summary.

Rezultaty projektu

Nasz projekt był zaplanowany jako kolejna odsłona współpracy dwóch zaprzyjaźnionych szkół muzycznych: z Domosławic i ze Lwowa. Od 2018 roku spotykamy się, aby wspólnie odkrywać kolejne dziedziny muzyki: od poważnej po rozrywkową. Uczestnikami spotkania byli uczniowie i absolwenci tych szkół w wieku 14-21 lat. W tym roku podsumowaliśmy efekty naszych wspólnych corocznych działań, łącząc je w całość, a jako nowy i niezbadany wcześniej element pojawił się gatunek musicalu. Pod czas wspólnej pracy mieliśmy spotkania z kompozytorami, dyrygentami, choreografami, autorami libretto, scenografami, którzy ”od kuchni” opowiadali o wszystkich elementach, z których się składa dany gatunek. Oprócz poznania historii powstania i rozwoju musicalu młodzi muzycy pod kierunkiem doświadczonych artystów przygotowali i wykonali fragmenty musicalowe. Podczas działań przygotowaliśmy szereg koncertów tematycznych, na których zaprezentowaliśmy całość naszego dorobku. Wyćwiczone
utwory wykonaliśmy na koncertach, które zostały nagrane, a z materiału koncertowego ułożyliśmy filmy, podsumowujące i upowszechniające nasze działania.

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Gąski
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 10
Liczba uczestników młodzieżowych 34
Liczba liderów / opiekunów 6
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów