Demokracja Znaczy WolnoϾ

English title: Democracy Means Freedom

Program

Organizator

Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi w Szczytnikach

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Proszowice
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 9
Liczba uczestników młodzieżowych 36
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów