Młody obywatel – dojrzały przedsiębiorca. Polsko-ukraińskie inspiracje dla terenów wiejskich

English title: Young citizen - mature entrepreneur. Polish-Ukrainian inspirations for the rural areas.

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Partner

Спілка сприяння сільського зеленого туризму в Україні. Всеукра'інська неприбуткова організація Union for promotion of Rural Green Tourism in Ukraine

Union for promotion of Rural Green Tourism in Ukraine

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Czorsztyn
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 36
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów