Ekodźwięk – Ekofriend

English title: Ekosound - Ekofriend

OPIS PROJEKTU

 Uczestnicy Hufca Pracy Krosno Odrzańskie wraz z młodzieżą z Vilniaus Technologiju Versio ir Zenes ukio motykla, odkrywali polsko-litewskie korzenie poprzez warsztaty muzyczne, do których wykorzystali zrobione własnoręcznie ekologiczne bębny recyklingowe oraz zaklinacze deszczu. Instrumenty te zostały wykonane przez uczestników projektu już na etapie przygotowań. Do stworzenia instrumentów posłużyły zużyte odpady, takie jak: wiadra, donice. Warsztaty muzyczne były prowadzone pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Efekty całotygodniowych prób zostały zaprezentowane na Międzynarodowym Festiwalu Wake Up and Live. Młodzież podczas koncertu wykonała „Odę do Radości” oraz autorski utwór „Muzyka świata”. Podczas festiwalu młodzież stworzyła stoisko, gdzie udzielano lekcji gry na instrumentach oraz rozdawano gadżety promujące- breloki w kształcie bębenków. Podczas projektu zorganizowano szereg zajęć aktywizujących jak: eskapada- Robinsonada, udział w laboratorium i- Lab, rozrywki sportowe. Projekt dał młodzieży szansę rozwoju indywidualnego oraz wyzbył barierę komunikacyjną, etniczną, a także ukształtował postawę otwartości kulturowej.

REZULTATY PROJEKTU

W trakcie projektu poprzez wspólne działania, warsztaty muzyczne, skomponowanie własnego autorskiego utworu, uczestnicy w szeroko pojęty sposób wzmocnili dialog międzykulturowy. Nauczyli się również otwartości, tolerancji i zrozumienia różnorodności pojmowanej pod każdym względem, nie tylko etnicznym. Główną wartością edukacyjną projektu było poznanie oraz kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych oraz odkrywanie wspólnych korzeni, niwelowanie uprzedzeń i stereotypów we wspólnej historii, przy zestawieniu czasów współczesnych. Występ na festiwalu był dowodem na to, że różnice kulturowe nie stanowią barier w idealnym dopasowaniu się grupy. Projekt pozwolił na odniesienie przez młodzież następujących sukcesów: samodzielne stworzenie instrumentów z tworzyw recyklingowych, stworzenie własnego autorskiego utworu, który stał się niepowtarzalnym symbolem i wyjątkową formą promocji tegorocznego spotkania, występ na scenie Międzynarodowego Festiwalu Wake Up and Live , rozwój indywidualny uczestników (uczestnicy odnaleźli w sobie nowe umiejętności i predyspozycje- nauka gry na instrumentach, umiejętności prowadzenia wywiadu ze społecznością lokalną, umiejętności logistyczne), przełamanie bariery publicznego występu, wyrównanie szans osób pochodzących z ubogich rodzin.

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Partner

Vilniaus Technologijų, Versio ir Žemês ükio mokykla

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Sulęcin
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 17
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów