Akademia dronów, polsko-ukraińskie warsztaty kreatywne.

English title: Drone Academy, Polish-Ukrainian creative workshops.

Rezultaty projektu

Projekt ”Akademia dronów – polsko-ukraińskie warsztaty kreatywne” odbył się w terminie 25 września do 1 października 2022 w Ośrodku Rewenton, w Sławie.
Głównym celem był rozwój pasji, talentów, kreatywności i przedsiębiorczości uczestników którzy w ramach firmy symulacyjnej wprowadzili na rynek drony własnej konstrukcji oraz sprecyzowaną usługę obserwacyjno-monitoringową z użyciem dronów. Projekt nie zakończyłby się sukcesem gdyby nie wyznaczone i zrealizowane cele szczegółowe, a mianowicie: doskonalenie umiejętności pracy w międzynarodowej grupie projektowej, posługiwania się językiem obcym, korelacja wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin w realizacji projektów biznesowych, poznanie podstaw konstruowania, pilotowania i programowania dronów, doskonalenie umiejętności tworzenia stron internetowych, fotografowania i filmowania ale przede wszystkim harmonijna współpraca w grupie z poszanowaniem godności, odmienności oraz działań innych uczestników.
Działania projektowe były realizowane metodą projektu edukacyjnego w ramach firmy symulacyjnej. Rozpoczęły się od wypracowania zasad realizacji projektu, podzielenia uczniów na zespoły projektowe. Każdy wyłoniony zespół odpowiadał za jeden twardy rezultat projektu. Efektami projektu było wyprodukowanie dwóch prototypów dronów wraz z dokumentacją techniczną, stworzenie strony internetowej, projektu planu biznesowego, prezentacji i filmu promującej innowacyjną firmę. Efekty tygodniowej pracy i współpracy uczniowie wraz z opiekunami przedstawili na konferencji podsumowującej, która odbyła się 30-09-2022 w auli CKZiU „Elektryk” z udziałem partnerów merytorycznych, uczniów i nauczycieli szkół z Nowej Soli, przedstawicieli samorządu, rodziców, mniejszości ukraińskiej.
Projekt – „Akademia dronów” otrzymał duże wsparcie od parterów merytorycznych, pracowników naukowych Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórski. Na uniwersytecie uczniowie mieli możliwość obserwować profesjonalnego drona w akcji, poznać jego możliwości oraz zasady nawigacji. Następnie młodzież miała możliwość wzięcia udziału w warsztatach w laboratoriach oraz specjalistycznych pracowniach – druk 3-D, symulatory lotów, mechanika. Podczas wizyty młodzież projektowa z Ukrainy spotkała się i porozmawiała ze studentami z Białorusi i Ukrainy, którzy uczą się w Polsce. Nasz pobyt na Uniwersytecie wywołał duże zainteresowanie mediów, na miejsce pokazu przybyła min. TVP3, radio Zachód, radio Index, były zdjęcia, wywiady. Zainteresowanie mediów, pracą uczniów onieśmieliło uczniów, ale też zmotywowało do jeszcze bardziej wytężonej pracy, by nie zawieść oczekiwań.
Aeroklub Ziemi Lubuskiej w zielonogórskim Przylepie to kolejny partner merytoryczny projektu. Na terenie lotniska AZL uczniowie mieli okazję wejść na pokład śmigłowca, poczuć się jak prawdziwy pilot, wysłuchać informacji o działalności AZL, przyjrzeć się pracy lotników i pracowników obsługi naziemnej. Pod okiem ekspertów i instruktorów zostały przetestowane skonstruowane drony, uczniowie spróbowali też swoich sił w pilotażu dronów. Zostały też zaprezentowane specjalistyczne możliwości dronów w zakresie obserwacji, filmowania, monitorowania, nadzoru.

Projekt miał charakter techniczny, w którym uczniowie polscy i ukraińscy udowodnili sobie, że w niczym sobie nie ustępują. Najbardziej widowiskowym efektem pracy były oczywiście skonstruowane drony, ale jak zakładał projekt żadna firma nie może obejść się bez działu IT, PR, planu biznesowego, czy ewaluatorów, czuwających nad prawidłową realizacją zadań. Każdy zespól był ważny i każdy sprawił się na 100%.

Zakończony z sukcesem projekt przyniósł duże zadowolenie wśród uczestników projektu i ich opiekunów Ciężka praca przyniosła wymierne efekty w postaci zrealizowanych efektów projektu, ale też postaw osobowych uczniów np.: odpowiedzialności za zadanie, umiejętność pracy w grupie, praca pod presją czasu. Siedząc przy ognisku ostatniego wieczoru mogliśmy tylko pośmiać się z przeszkód, na które natrafiliśmy w trakcie tygodnia projektowego, a było ich nie mało: dokuczało nam zimno i deszcz, ciążyły problemy z brakującymi częściami do drona i ich zakupem, nużyła praca do późnych godzin wieczornych, awaria elektryczności, słaby Internet. Ten ostatni problem przyniósł więcej dobrego niż złego – młodzież ukraińska została odłączona od bieżących informacji z kraju i w ten sposób na chwilę mogła oderwać się od wojennej rzeczywistości.
Niech podsumowaniem projektu będą słowa jednej z ukraińskich opiekunek uczniów „Takie projekty jednają młodzież polską i ukraińską. Taka młodzież, jaka pracuje we wspólnych projektach nigdy nie będzie walczyć między sobą”.

Artykuł o projekcie w kwartalniku EdA: https://www.frse.org.pl/czytelnia/europa-dla-aktywnych-42022

Strona internetowa projektu: www.pulb.cba.pl

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Stowarzyszenie ”Harmonia”

Association ”Harmonia”

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Sława
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 35
Liczba liderów / opiekunów 5
Rok realizacji projektu 2022
Wróć do bazy projektów